Despre noi

              Comuna Lungani se află la vest de oraşul Iaşi la o distanţă de 50 Km.

Satul Zmeu este în componenţa comunei Lungani şi se află la 5 Km est de aceasta.

Legătura între sat şi comună este asigurată printr-un drum sătesc asfaltat, practicabil în orice anotimp.

Distanţa din sat la Drumul European 583 este de 8 Km, iar până la gara Sârca 7 Km. Legătura este asigurată prin drumul judeţean Mădîrjeşti (com. Bălţaţi) – Lungani – Sineşti. Satul este electrificat şi racordat la reţeaua de telefonie fixă şi internet. Există alimentare cu apă curentă din sursa Timişeşti.  Reţeaua de canalizare este în stadiul de proiect.

Din cei 5061 locuitori ai comunei, 1800 locuiesc în satul Zmeu.

Din totalul locuitorilor satului Zmeu aproximativ 60% sunt cetăţeni de etnie rromă.

Majoritatea familiilor de rromi au în componenţă 6-10 membri. Aproximativ 935 dintre locuitori au vârsa de peste 18 ani, iar restul sunt copii şi adolescenţi. Din cei 835 de minori 376 sunt cuprinşi în învăţământul primar şi gimnazial, iar 80 în grădiniţa cu program normal. Restul o reprezintă copiii până la 4 ani necuprinşi în grădiniţă din lipsă de spaţiu şi tineri până la 18 ani. Din cauza situaţiei materiale precare mulţi au abandonat şcoala de timpuriu, alegând să muncească pentru a se putea întreţine.

În interiorul satului sunt asfaltate toate drumurile, inclusiv drumul care traversează satul de la nord la sud şi care trece prin faţa şcolii.

Ocupaţia de bază a locuitorilor satului o reprezintă agricultura. Un procent redus din populaţia aptă de muncă este angajată cu contract de muncă la societăţi din Iaşi sau din apropiere. Pentru mulţi ajutorul social şi alocaţia pentru copii reprezintă singura sursă de venit. Din punct de vedere al apartenenţei religioase majoritatea locuitorilor sunt creştini ortodoxi.

Şcoala Zmeu se bucură de aprecierea întregii comunităţi locale.

Activitatea şcolii  se referă la arta de a instrui şi a educa generaţia mileniului III, de a-i pregăti pe aceştia să găsească răspunsurile potrivite la provocările zilei de mâine.

Elevii şi corpul profesoral de aici se află pe traiectoria ascendentă a devenirii învăţământului românesc, centrându-şi acţiunile pe direcţia redimensionării continue a calităţii, sporirii şi menţinerii notorietăţii de care se bucură această instituţie şcolară.

Cine suntem?

Suntem o unitate de învăţământ a cărei vechime se pierde în timp cu rezultate bune, dorită de populaţie; suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de foarte bine, materializată prin munca dăruită idealurilor de performanţă; suntem elevii care ştiu ce vor de la viitor şi se pregătesc pentru acest scop; suntem simbolul perseverenței profesionale, suntem NOI, Şcoala Gimnazială Zmeu.

 

Ce vom fi?

O şcoală europeană cu bază materială modernă, înscrisă pe traiectoria ascendentă spre perfecţionarea procesului de învăţământ, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână 3 elemente esenţiale: elevii, părinţii şi calitatea a tot ceea ce întreprindem ca o garanţie a durabilităţii realizării scopului propus.